ქეთი ახვლედიანი

საჭიროა
23 000

დიაგნოზი

გამოქვეყნდა
2021-02-16 23:36:45

ელენე მემანიშვილი

საჭიროა
44 000$

დიაგნოზი
ლეიკემია

გამოქვეყნდა
2020-12-06 12:00:48