თეონა დუმბაძე

საჭიროა

დიაგნოზი
ნაწლავის სიმისივნე 1 სტადია

გამოქვეყნდა
2020-12-01 11:58:44

გიორგი ტატანაშვილი

საჭიროა

დიაგნოზი
დიაგნოზი დაუდგენელია

გამოქვეყნდა
2020-11-18 13:56:23

თაკო არჯევანიძე

საჭიროა

დიაგნოზი
თირიკმლის ნეფროზი

გამოქვეყნდა
2020-11-18 13:52:44