გიორგი ტატანაშვილი

საჭიროა

დიაგნოზი
დიაგნოზი დაუდგენელია

გამოქვეყნდა
2020-11-18 13:56:23

თაკო არჯევანიძე

საჭიროა

დიაგნოზი
თირიკმლის ნეფროზი

გამოქვეყნდა
2020-11-18 13:52:44

მურმან სორდია

საჭიროა

დიაგნოზი
თანდაყოლი გულის დეფექტი

გამოქვეყნდა
2020-11-18 13:50:47